Direnç Kaynak Ayarcısı

Belgelendirmenin

Amacı

Direnç kaynak Ayarcılarının belgelendirilmesi suretiyle, kaynaklı imalatların kalitesini ve sağlamlığını güvence altına alacak ve iş güvenliği şartlarına uyumu sağlayacak unsurlardan biri olan personelin nitelendirilmesidir.  

Sınavın Standardı

11UY0015-4 Rev:00 Direnç Ayar Kaynakçısı (Seviye 3 ) Ulusal Yeterliliği

"Sınavda Soru Çıkacak Konuları" görmek İçin yukarıda yanıp sönen yere tıklayınız ve "İş Güvenliği" için sayfa 7, "Meslek Bilgisi" için sayfa 9 vd. deki konulara çalışınız)

BAŞVURMAK İÇİN ŞU İŞLEMİ YAPINIZ:

* Kimlik Fotokopisi

* Ücret Dekontu

* MYK Başvuru Formu(FP125)’nu FABRİKANIZDAN veya ŞANTİYENİZDEN BELGETÜRK’E KARGO İLE DİREKT GÖNDERİNİZ.

Kargo Adresimiz

Yukarı Dudullu Mahallesi Nato Yolu Caddesi Koçak Sokak No:13 Ümraniye - İSTANBUL

Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir.

Aday sınavlarda kimliğini yanında bulundurmalıdır, kimliğini yanında bulundurmayan Aday sınava giremez.

Eğitim Ön Şartı

Diploma Şartı Yoktur

Kurs Ön Şartı

Kurs Şartı Yoktur

Tecrübe Yazısı

Ulusal Yeterlikte Tecrübe Yazısı İstenmemektedir.

Sınav Yeri

Bireysel Başvurularda BELGETÜRK- İstanbul,

10 Kişiden fazla toplu başvurularınızda ise ŞANTİYENİZ/FABRİKANIZ ’da sınav yapılır.

Soru Sayısı

Teorik: İş Güvenliğinden 10 Soru, Meslek Bilgisinden 10 Soru

Uygulama:  EN 1418 standardına göre kaynak

Başarı Notu

Teorik Sınavlardan        : %50 almalısınız

Uygulama Sınavından    : EN 1418 standardına uygun kaynak

Açıklamalar

B(x)-Kaynak Meslek Bilgisi ve A1-İş Güvenliği yeterlilik birimlerinin teorik sınavlarında 3'er adet sözlü soru sorulur ve başarı notu en az %50 dır.  Uygulama Sınavında adaya EN 1418 standardına göre kaynak yaptırılır. Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır.  Yazılı sınavda soru başına ortalama 2 dakika süre verilir. Değerlendirmede yanlış cevaplar dikkate alınmayarak puanlama doğru cevaplar üzerinden yapılır.

Belgenin Gözetimi

6 ayda bir çalıştığı firmada işe devam ettiğine dair yazı veya bağımsız olarak çalıştığını gösterir kanıt sunması Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme Değerlendirme Yöntemi: Yeterlilik belgesi muayeneyi yapan kişi ya da kuruluş tarafından 2 yıllık periyotlar halinde uzatılabilir. Sertifikadaki yeterliliğin geçerlilik süresi, TS EN 1418 5’deki koşulların tümüyle yerine getirilmesi durumunda, orijinal yeterlilik alanı içinde, iki yıllık bir ilave süre için uzatılabilir   

Belgenin Geçerlilik Süresi

2 yıldır.

Belgenin Yenilenmesi

Direnç Kaynak Ayarcısının yayınlanan yeterlilik sınavı belgesi, iki yıllık bir süre için geçerlidir. Belgenin geçerlilik süresi kaynak edilen deney parçasının gerekli deneyleri tatminkâr bir şekilde tamamladığı tarihte başlar. Bir Direnç Kaynak Ayarcısın yeterliliği, ilgili belgenin işveren/koordinatör tarafından altı aylık aralıklarla imzalanması ve aşağıdaki koşulların tam olarak yerine getirilmesi halinde, iki yıllık bir süre için geçerlidir. a) Direnç Kaynak Ayarcısının, yeterli görüldüğü alandaki kaynak işlerinde sürekli olarak çalıştığını ispatlamalıdır. Altı aydan daha uzun olmayan bir süre ara vermeye izin verilir. b) Direnç Kaynak Ayarcısının çalışması, yeterlilik sınavının gerçekleştirildiği teknik koşullarla genel olarak uyumlu olmalıdır, c) Direnç Kaynak Ayarcısının bilgi ve becerisinin soruşturulmasına yol açacak özel bir neden olmamalıdır. Eğer bu koşulların herhangi birine uyulmazsa, yeterlilik iptal edilmelidir.

İtirazlar İçin Zaman aşımı Süresi

En çok 30 gün içerisinde itiraz edilmelidir.