Elektrik Pano Montajcısı

 

Belgelendirmenin

Amacı

Bu ulusal yeterliliğin amacı; çalışanların ve adayların Elektrik Pano Montajcısı mesleğinde başarılı olmak için gereken niteliklere sahip ve yeterli olup olmadığını belirlemek ve meslekte yeterliliğini, geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamasına olanak vermektir.    
Bu ulusal yeterlilik; aynı zamanda eğitim ile sınav ve belgelendirme kuruluşları için referans niteliğindedir. 

SINAV SORULARININ HANGİ KONULARDAN ÇIKACAĞI (Sınavın Standardı)

12UY0075-3 Rev:01 Elektrik Pano Montajcısı (Seviye-3) Ulusal Yeterliliği 

12UY0075-4 Rev:01 Elektrik Pano Montajcısı (Seviye-4) Ulusal Yeterliliği

12UY0075-5 Rev:01 Elektrik Pano Montajcısı (Seviye-5) Ulusal Yeterliliği

Seviye 3 için "Sınavda Soru Çıkacak Konuları" görmek İçin yukarıda yanıp sönen yere tıklayınız ve "İş Güvenliği" için sayfa 4 ve 5, "Meslek Bilgisi" için sayfa 8-11 deki konulara çalışınız). Diğer seviyeler için ulusal yeterliliğin ilgili sayfasına bakınız.

Telefon Numaramız (0216)  574 66 46

BAŞVURMAK İÇİN ŞU İŞLEMİ YAPINIZ:

* Kimlik Fotokopisi

* Ücret Dekontu

* MYK Başvuru Formu(FP125)’nu FABRİKANIZDAN veya ŞANTİYENİZDEN BELGETÜRK’E KARGO İLE DİREKT GÖNDERİNİZ.

Kargo Adresimiz

Yukarı Dudullu Mahallesi Nato Yolu Caddesi Koçak Sokak No:13 Ümraniye - İSTANBUL

Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir.

Aday sınavlarda kimliğini yanında bulundurmalıdır, kimliğini yanında bulundurmayan Aday sınava giremez.

Eğitim Ön Şartı

Diploma Şartı Yoktur

Kurs Ön Şartı

Kurs Şartı Yoktur

Tecrübe Yazısı

Ulusal Yeterlikte Tecrübe Yazısı İstenmemektedir.

Sınav Yeri

Bireysel veya Kurumsdal Başvurularda Sınav Merkezimiz: BELGETÜRK 

10 Kişiden fazla toplu kurumsal başvurularınızda üç adet pano ve ekipmanları olması halinde ise FİRMANIZDA YAPILMAKTA.

Soru Sayısı

SEVİYE 3; Teorik: İş Güvenliğinden en az 20 Soru, Meslek Bilgisinden Seviye 3 de en az 20Soru, Diğer seviyeler için ulusal yeterliliğin ilgili sayfasına bakınız.

Uygulama: 1 adet Uygulama Sorusu

Başarı Notu

Teorik Sınavlardan         : %70 almalısınız

Uygulama Sınavından    : %80 almalısınız

Açıklamalar

Çoktan seçmeli sorularda soru başına 2 dakika süre verilir. (T1) ve (P1) sınavları ayrı ayrı değerlendirilir. Sınav sonuçlarının geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren 2 (İki) yıldır. Yeterlilik birimindeki (T1)'den ve/veya (P1)'den başarısız olan aday bu süre içerisinde başarısız olduğu (T1)'den ve/veya (P1)'den yeniden sınava girme hakkına sahiptir.

Belgenin Gözetimi

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunca belirlenen gözetim yöntemi ile değerlendirilir.  
Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır.  Belgesinin askıda olma nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder. 

Belgenin Geçerlilik Süresi

5 yıldır.

Belgenin Yenilenmesi

Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; 

a)    5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt,
b)    Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavı (P1)
Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

İtirazlar İçin Zaman aşımı Süresi

En çok 30 gün içerisinde itiraz edilmelidir.