EN 13585 - Sert Lehimci

Sert Lehimcilerin yetkinlik düzeyinin belirlenmesi ve imalatın onaylanmış kaynak prosedür şartnamelerine göre yapılması sert lehim işlerinde bir imalatın kalitesini güvence altına alır ve bu işlerde başarının temelidir.  Sert Lehimler, kaynak kadar olmasa da, çoğu imalatlar için yeterli sağlamlığı garanti edebilmektedir.

 

Belgelendirmenin Amacı: Sert Lehimcilerin belgelendirilmesi süretiyle, lehim imalatların kalitesini ve sağlamlığını güvence altına alacak unsurlardan biri olan personelin nitelendirilmesidir.   

 

Belge Başvurusu İçin İstenen Evraklar 

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi 
2. Fotoğraf
3. Sınav ücreti dekontu 


Aday sınavlarda kimliklerini yanında bulundurmalıdır.

 

Tecrübe Önşartı: Tecrübe şartı yoktur. 

Eğitim Önşartı: Diploma önşartı yoktur 
Kurs Önşartı: Kurs önşartı yoktur

    

Başarı Notu  
Yazılı Sınav zorunlu değildir. İsteyen kaynakçılar yazılı sınava girebilirler.

Uygulama Sınavında adaya EN 13585 standardına göre metal malzemenin sert lehimi yaptırılır. Kaynaklar EN 13585 standardında atıf yapılan testlere tabi tutulurlar.

 

Belgenin Geçerlilik Süresi : 3 yıldır.

UZATMA: Bu standarda göre kaynakçının yeterlilik sınav belgesi bir muayeneyi yapan kişi veya kuruluş tarafından iki yıllık periyotlar halinde uzatılabilir. 

 -Uzatmayı desteklemek için kullanılan bütün kayıt ve kanıtlar kaynakçı için izlenebilirdir ve imalatta kullanılan BPS/ BPS’leri tanımlar.

 -Kaynaklar  kusurlar için yeterli kabul seviyelerinde olmalıdır.

GÖZETİM: 6 ayda bir çalıştığı firmada işe devam ettiğine dair yazı veya bağımsız olarak çalıştığını gösterir kanıt sunması

 

Sınav Standardları 

EN 13585 - Sert Lehimcilerin Nitelendirilmesi

 

İtirazlar için Zamanaşımı

En geç bir ay içerisinde itiraz edilmelidir.