Kaynak Operatörü

 

Belgelendirmenin

Amacı

Kaynak Operatörlerinin belgelendirilmesi suretiyle, kaynaklı imalatların kalitesini ve sağlamlığını güvence altına alacak ve iş güvenliği şartlarına uyumu sağlayacak unsurlardan biri olan personelin nitelendirilmesidir.   

Sınavın Standardı

11UY0016-4 rev.01-Kaynak Operatörü (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği

"Sınavda Soru Çıkacak Konuları" görmek İçin yukarıda yanıp sönen yere tıklayınız ve "İş Güvenliği" için A1, "Meslek Bilgisi" için B1 vd. deki konulara çalışınız)

BAŞVURMAK İÇİN ŞU İŞLEMİ YAPINIZ:

* Kimlik Fotokopisi

* Ücret Dekontu

* MYK Başvuru Formu(FP125)’nu FABRİKANIZDAN veya ŞANTİYENİZDEN BELGETÜRK’E KARGO İLE DİREKT GÖNDERİNİZ.

Kargo Adresimiz

Yukarı Dudullu Mahallesi Nato Yolu Caddesi Koçak Sokak No:13 Ümraniye - İSTANBUL

Sınav günü ve saati tarafınıza bildirilecektir.

Aday sınavlarda kimliğini yanında bulundurmalıdır, kimliğini yanında bulundurmayan Aday sınava giremez.

Eğitim Ön Şartı

Diploma Şartı Yoktur

Kurs Ön Şartı

Kurs Şartı Yoktur

Tecrübe Yazısı

Ulusal Yeterlikte Tecrübe Yazısı İstenmemektedir.

Sınav Yeri

Bireysel Başvurularda BELGETÜRK- İstanbul,

10 Kişiden fazla toplu başvurularınızda ise ŞANTİYENİZ/FABRİKANIZ ’da sınav yapılır.

Soru Sayısı

Teorik: İş Güvenliğinden en az 10 Soru, Meslek Bilgisinden  en az 10 Soru

Uygulama: 1 adet EN 1418 standardına göre Uygulama Sorusu

Başarı Notu

Teorik Sınavlardan        : %50 almalısınız

Uygulama Sınavından    : 1 adet EN 1418 standardına uygun kaynak

Açıklamalar

Teorik ve uygulama sınavının her ikisinden de başarılı olma şartı aranır. 

Yazılı sınavda soru başına ortalama 2 dakika süre verilir. Değerlendirmede yanlış cevaplar dikkate alınmayarak puanlama doğru cevaplar üzerinden yapılır

Belgenin Gözetimi

6 ayda bir çalıştığı firmada işe devam ettiğine dair yazı veya bağımsız olarak çalıştığını gösterir kanıt sunması.

Belgenin Geçerlilik Süresi

2 yıldır.

Belgenin Yenilenmesi

Yeterlilik belgesi muayeneyi yapan kişi ya da kuruluş tarafından 2 yıllık periyotlar halinde uzatılabilir. Sertifikadaki yeterliliğin geçerlilik süresi, TS EN 1418 5’deki koşulların tümüyle yerine getirilmesi durumunda, orijinal yeterlilik alanı içinde, iki yıllık bir ilave süre için uzatılabilir

İtirazlar İçin Zaman aşımı Süresi

En çok 30 gün içerisinde itiraz edilmelidir.