Muayene Hizmetleri

Muayene Hizmetlerimizle ilgili bilgi almak için soldaki "Online Ön Başvuru" alanını doldurabilirsiniz.

MÜŞTERİMİZ TARAFINDAN

MUAYENELER ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN

ÖN HAZIRLIKLAR LİSTESİ

                                                                                    

                                    BUHAR ve SICAK SU KAZANLARI 

 • Kazanın kapakları açılarak içinin temizliği yapılmalıdır.
 • Kazanın giriş ve çıkış vanaları, blöf vanaları, seviye gösterge vanaları ve emniyet vanalarının flanşları sac parça ile körlenmelidir.
 • Kazan soğutularak tamamen temiz su ile doldurulmalıdır.
 • Testler sırasında kazanın işletilmesinden sorumlu personel hazır bulunmalıdır.

 

                                   VİNÇ ve CARASKAL 

 • Kapasitelerinin 1,1 ve 1,5 katı kadar yük hazırlanmalıdır.
 • Genel bakım ve temizliği yapılarak çalışır durumda olmaları sağlanmalıdır.
 • Testler sırasında vinç operatörü hazır bulunmalıdır.

 

                               MOBİL VİNÇ ve KULE VİNÇ 

 • Mobil ve Kule Vincin kapasite diyagramları bulundurulmalı ve diyagramdaki yüklerden herhangi birinin 1,1 katı kadar yük hazırlanmalıdır.
 • Genel bakım ve temizlikleri yapılarak çalışır durumda olmaları sağlanmalıdır.
 • Testler sırasında vinç operatörü hazır bulunmalıdır.

 

                                  FORKLİFT VE TRANSPALET 

 • Kapasite diyagramındaki yüklerden biri hazırlanmalıdır.
 • Genel bakımı ve temizliği yapılmalı çalışır durumda olmalıdır.
 • Testler sırasında forklift operatörü hazır bulunmalıdır.

 

                                                ASANSÖR 

 • Genel bakımı ve temizliği yapılmalı çalışır durumda olmalıdır.
 • Testler sırasında işletme ve bakım personeli hazır bulunmalıdır.

 

                                    KOMPRESÖR VE HAVA TANKI 

 • Kompresörün şalteri kapatılmalıdır.
 • Tank içerisindeki hava ve su boşaltılarak tank temizlenmelidir.
 • Tankın hava giriş-çıkış, blöf, ve emniyet vanalarının flanşları en az 2mm. kalınlığında sac parça ile körlenmelidir.
 • Tank tamamen su ile doldurulmalıdır.
 • Testler sırasında işletme personeli hazır bulunmalıdır.

                                        JENARATÖR 

 • Genel bakımı ve temizliği yapılmalı çalışır durumda olmalıdır.
 • Testler sırasında işletme ve bakım personeli hazır bulunmalıdır

 

                             KAYNAK YÖNTEMİ ONAYI 

 • Kaynak yöntem onayı test numuneleri: Boruda 15 cm uzunluğunda, Plakada 15 cm ve 35 cm ebatında ve imalatta yoğun olarak kullanılan evsafta ve kalınlıkta numuneler hazırlanmalıdır.
 • Kaynak yöntem onayı için gerekli olan kaynak makinaları, kaynak sarf malzemeleri ve kaynak yardımcı ekipmanları hazırlanmalıdır.
 • Kaynakçının kişisel koruyucu donanımları(kaynak maskesi, iş elbisesi, eldiven ve ayakkabı vb.) tarafınızdan temin edilmelidir.

 

   İMALAT SÜRECİ KONTROLLERİ

-Petrol ve Doğalgaz Boru Hatları,

-Depolama Tankları ve Tesisleri,

-Enerji Santralleri,

-Endüstriyel Tesisler

-Basınçlı Ekipmanlar

-Çelik Yapılar

-Kıyı Tesisleri

yapımı aşamasında imalatın her safhası idare veya işveren tarafından oluşturulmuş teknik şartnameye ve bu şartnamede atıfta bulunulan  Ulusal ve Uluslararası standartlara uygunluğu A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından denetlenmektedir.

 

Muayene Kuruluşu Akreditasyon Kapsamımızı görmek için soldaki AB-0079-M nolu TÜRKAK logosunu tıklayınız.

 

MUAYENE RAPORLARIMIZ VE BELGELERİMİZ AKREDİTE BELGE OLDUĞUNDAN YURTİÇİ VE YURTDIŞI GENİŞ TANINIRLIĞA SAHİPTİR.